zaterdag 30 januari 2021

30-01-2021 Pre Pa(i)ring

 


Het zit er weer aan te komen, het seizoen. Hoe het eruit gaat zien, no one knows. Toch lijkt iedereen er wel van overtuigd dat er gevlogen gaat worden. En als er gevlogen gaat worden wordt er eerst gekweekt.

De winterkwekers, wat de meeste liefhebbers wel doen, hebben de jongen allang geringd, waarschijnlijk lopen er al heel wat piepers door de hokken te scharrelen. Voor ons overnachters gaat het vaak allemaal wat te snel.

Koppelen begin februari, net mooi, kunnen de jongen mooi met de vluchten mee, wat zomerjongen op de natour. Voor de diehards kan er nog iets met taartvluchten. Als het tenminste allemaal gaat zoals het gaan moet.

Dit jaar zullen Wim en ik officieel als combinatie spelen, vorig seizoen was een geslaagde vingeroefening. Past het allemaal, bevalt het allemaal, liggen de meningen niet te ver uiteen. Die vragen zijn allemaal beantwoord.

Om bij Wim te zorgen dat er potentiele toppers op het hok komen, moet er bij mij op het hok gekweekt worden. Ik schreef al veel vaker, omstandigheden zijn niet ideaal hier. Hele weken van huis, systeem hier op aangepast qua voeren en verzorging, alleen de weekenden is er uitgebreid aandacht voor de duiven, Vera checkt doordeweeks met regelmaat de hokken, verder moeten ze zich maar zien te redden.

Houdt ook in dat de koppels los op het hok worden gelaten en er geen sturing meer is of de koppels wel bij elkaar blijven, in het juiste broedhok enzovoorts. Hiervoor heb ik bedacht dat de koppels 2 weekenden achtereen bij elkaar worden gezet, gewoon, om elkaar te leren kennen en te voorkomen dat ze op het moment supreme er toch weer met een ander vandoor gaan. Vorig weekend de eerste keer gedaan. Alles leek goed te gaan, de koppels hebben 24 uur bijeen gezeten, ik heb geen koppel gezien dat niet "pakte". Zo ook vandaag. Doffers heb ik vanochtend in het donker al vast gezet in de broedhokken, zo meteen gaan de duivinnen er bij. Broedhokken worden voorzien van water en wat voer, dan zien we morgenvroeg of het nog steeds zo goed gaat. Daarna de duiven weer uit elkaar, er moet tenslotte ook nog gebadderd worden. Dat hoort ook bij het weekend ritueel.

Afgelopen tijd benut om de duiven goed op punt te krijgen, vooral de duivinnen waren erg zwaar in het najaar, dit is inmiddels weer onder controle. Leermomenten, er moet goed opgelet worden welk voer op welk moment beschikbaar is in de voersilo's.


Dit gaat ook op voor de andere duivenpassie, de Holle Kropper. Ik was in november in de gelegenheid een ware kampioenenstam over te kopen van iemand die mij zeer na aan het hart ligt. Ik was en ben nog steeds zeer vereerd dat deze duiven aan mij zijn toevertrouwd, elke keer als ik op de hokken ben geniet ik mateloos van de kwaliteit van deze dieren. Door de ruimte die is ontstaan in de postduivenhobby ben ik in staat om ook hier weer wat meer aandacht aan te geven. Ook de Holle Kroppers worden dus voorgekoppeld, in de hoop dat ook zij volgende week bij de partners blijven die ik voor ze bedacht hebt, ook in het systeem zoals hierboven beschreven qua voer.

Ik ben erg nieuwsgierig hoe dit allemaal gaat lopen, vorig seizoen al kunnen droog oefenen, door de corona perikelen was toen de verwachting dat ik hele werkweken weg zou zijn, maar ging dit achteraf wat anders, dit jaar is het echt zo en moet alles wat het afgelopen jaar is bedacht op zijn plek gaan vallen.

We gaan het beleven.

Tot de volgende,

www.postduivenblog.nl 


zondag 17 mei 2020

20200517 Update breedingseason 3rd round

Hi all,

Another update from the micro Holle Cropper lofts in Englum, Friesland, Netherlands.
As mentioned before, from the 3rd round again 5 squabs.
There is 1 blackpied from the blackpied x blackpied pairing. As you can see in the picture all squabs are raised by feeders, I have been disappointed too often in the past during breedins season, considering the number of birds I work with this seems to be the best solution.


From the pairing homozygous mealy barred x blackpied there again is a strawberry and a mealybarred. Too bad there is no white flights or other signs of white feathering. The mealybarred shows heavy pigmentation again, like the youngsters in the first round.


From the pairing Creambarred x Mealy barred a mealy barred male and creambarred female is born.


Below some pictures of the youngsters from the first and 2nd round. They grow out well, seem to be healthy and in good shape so far.
They stay in a deparment together woth hens that are already done breeding this year.

17-05-2020Update kweekseizoen, 3de ronde

Hallo allemaal,

weer even een update van de mini Holle Kropper fokkerij in Engelum.
Zoals als eerder te lezen viel zijn er van de 3de ronde wederom 5 jongen.
Er is 1 zwartbonte, uit het koppel zwartbont x zwartbont. Zoals te zien is worden deze jongen allemaal grootgebracht door voedsters, ik ben in het verleden te vaak teleurgesteld tijdens de kweek, gezien de kleine hoeveelheid dieren waar ik mee werk vind ik dit voor nu de beste oplossing.

Van het koppel fokzuiver roodzilver x zwartbont is wederom een strawberry en een roodzilver geboren, deze keer weer jongen zonder witte pen of andere witte veren, jammer genoeg. Ook dit roodzilver jong laat weer een behoorlijk gehamerde tekening zien.

Uit het koppel Geelzilver doffer x Roodzilver duivin is een roodzilver doffer en een geelzilver duivin geboren.

Hier onder nog wat foto's van de jongen van de eerste en tweede ronde, de jongen doen het goed, groeien lekker uit en lijken tot nu goed gezond te blijven.
Ze verblijven in een afdeling waar ook duivinnen zitten die al klaar zijn met het kweekseizoen 2020.


zondag 3 mei 2020

03-05-2020 Breedingseason update

Breeding season 2020 is working well so far, looking at the results we have until now with the Hollies.
The 4 youngs from the first round fly around the youngbird department.
The youngsters from the 2nd round are developing well.
From the blackpied pair we have a black and bluebarred pied this time, the bluebarred pied looks overmarked.


From the homozygous mealybarred x blackpied there is 1 squab. It turns out to be a mealybarred, hammerd on the wingdeck again, with some white flights and some with feathering on the neck, the first signs of a pied marking.


From the creambarred x mealy barred there are 2 creambarred squabs. I take it these are 2 hens, but one of the squabs seems to be a little heavier build than the other, perhaps a little riddle here?The youngs of the 3rd round hatched the last couple of days, again placed under feeders, the Hollies produced their 4th round of eggs, 5 fertile eggs on the way. Again the creambarred pairing with empty eggs, I took the male out, he is not compatible with my system of breeding. This will be the last round for this breedins season, it will be time to monitor the youngsters and see if something beautiful comes out of this lot.

Until the next!


03-05-2020 kweekupdate

Het kweekseizoen loopt voorspoedig als ik kijk naar de resultaten zover met de Holle Kroppers.
De 4 jongen van de eerste ronde vliegen inmiddels door de jongenafdeling.
De jongen van de tweede ronde ontwikkelen zich goed.
Van het koppel zwartbont een zwartbont en een blauwgeband bont deze keer.


Van het koppel fokzuiver roodzilver x zwartbont is dit keer 1 jong. Het blijkt een roodzilver gebande met een paar witte pennen en een paar witte veertjes op de hals, een eerste aanzet tot de bonttekening dus. Ook dit jong heeft net als de roodzilver uit de eerste ronde een behoorlijke gehamerde tekening.


Van het koppel geelzilver x roodzilver zijn er twee geelzilver jongen, aangenomen mag worden dat dit twee duivinnen zijn. Hoewel 1 van de jongen toch wat grover gebouwd lijkt, misschien toch nog een raadseltje hier?De jongen van de 3de ronde zijn afgelopen dagen geboren, wederom onder voedsterkoppels, van de 4de ronde zijn van 3 van de 4 koppels eieren bevrucht, het 4de koppel was weer onbevrucht, hiervan heb ik de doffer inmiddels verwijderd, deze voldoet duidelijk niet in de kweek.

Tot de volgende!zondag 26 april 2020

2020-04-26 Youngsters 2nd round

Hello,

it was about time that there was an update. This one is on the youngsters from the 2nd breeding round. As written before, from 4 pairs, 3 pairs produced fertile eggs in the second round.
These eggs hatched, youngsters have bands and start to grow feathers, so we can say something about the development of the cvolor of the birds.
From the pair blackpieds there are again 2 healthe squabs. The youngest seems to be blackpied, the oldest shows signs of being barred, with a very dark wingdeck though. 

 
 

The picture is not very clear, but there will be another update in the near future on these two. It is notable that this pair gives barred youngs, from the male it is clear, but the female is carrying barred as well I guess, otherwise the chequer should always be dominant.

From the pair homzugous mealy barred x blackpied there is 1 young this round. It looks like a mealy barred again, although the feathers on the wingdeck show some "hammering" as we call this in dutch fancier subject language.

From the creambarred x mealybarred pairing there was nothing in the first roung, the second round shows 2 healthy squabs, but cream barred, although the youngest seems somewhat darker. Both show pale to white beeks and toenails, so everything points to birds carrying recessive gens.


The eggs of the third round are there as well, again 3 pairs with fertile eggs, the fourth were empty. It was the creambarred pairing again, I hope they will produce good eggs in the fourth round, which will be the last for the Hollies. No need to wear them out in a single breeding season.

Until the next!2020-04-26 Jongen tweede ronde

Hallo allemaal,

het is weer tijd voor een update over de jongen van de tweede ronde.
Zoals al eerder geschreven waren er van de tweede ronde 3 koppels met bevruchte eieren van de vier.
Deze zijn inmiddels uitgekomen, geringd en laten al wat meer zien van de kleur die zij in hun DNA mee gekregen hebben.
Van het zwarte bonte koppel zijn er wederom twee jongen. Zoals het nu lijkt is hier 1 blauwbonte bij, wel met een hele donkere dekkleur, de andere laat net wat kleur zien op het vleugeldek, maar deze lijkt gewoon zwartbont te worden.
 

De foto's zijn zo niet heel duidelijk, maar er komt vast nog een update binnen afzienbare tijd met betere foto's. Het is opvallend dat er een gebande uit het koppel valt, via de doffer is dit duidelijk, maar dit zou erop wijzen dat ook in de zwartbonte duivin geband schuil gaat.

Van het koppel fokzuiver roodzilver x zwartbont is wederom 1 jong, deze lijkt roodzilver te worden, maar net als het duifje uit de eerste ronde, zie je ook bij dit diertje al wat gehamerde tekening.
Van het koppel geelzilver x roodzilver was de eerste ronde niets, de tweede ronde laten twee gezonde jongen zien, beiden geelzilver, hoewel de jongste wat donkerder lijkt qua kleur. Maar de snavels en de nagels zijn bleek tot wit, wat wijst op een recessieve kleur.

De eieren van de derde ronde zijn er inmiddels ook, hiervan heeft het zwartbonte koppel 1 bevrucht ei, het koppel roodzilver x zwartbont 2 bevruchte eieren en het koppel geelzilver x roodzilver ook twee bevruchte eieren. Helaas is het koppel geelzilver x geelzilver voor de 3de maal onbevrucht.

Tot de volgende!